VESTI

DEO GUP ’KRAGUJEVAC 2030’ BIĆE PONOVO NA JAVNOM UVIDU ZBOG PRIHVATANJA BROJNIH PRIMEDBI

Izvor:https://prviprvinaskali.com/

Deo Nacrta Generalnog urbanističkog plana (GUP) “Kragujevac 2030” biće ponovo na javnom uvidu jer je prihvaćen veći broj primedbi fizičkih i pravnih lica tokom javnog uvida do 4. januara, čime “planski dokument biva značajnije promenjen u svojim pojedinim delovima, pa je neophodno ponavljanje javnog uvida”.

Nova procedura odvijaće se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, a ponovljeni javni uvid neće moći da traje kraće od 15 dana od dana ponovnog oglašavanja.

Izlaganju dela Nacrta na javnom uvidu prethodiće stručna kontrola ovog planskog dokumenta.

Pomenuti Izveštaj upućen je nadležnoj Gradsko uprava za razvoj i investicije i obrađivaču planskog dokumenta, a to je JP Urbanizam, radi postupanja u skladu sa zaključkom Komisije.

Izrada ovog plana obavlja se u skladu sa Odlukom o izradi Generalnog urbanističkog plana „Kragujevac 2025“ u kojoj je navedeno da je posebno razmatrana zaštita životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara, kao i da je posebno urađena Strateška procena uticaja Prostornog plana na životnu sredinu čiji su elementi ugrađeni u Prostorni plan kroz Ekološku valorizaciju prostora.

Među osnovnim principima prostornog razvoja ovog planskog područja je i unapređenje životne sredine. Zaštita životne sredine je deo opšteg, kao i posebnih ciljeva razvoja i uređenja područja GUP-a.


Kao vizija prostornog razvoja područja Generalnog urbanističkog plana “Kragujevac 2025” naveden je “prostor koji je ravnomerno razvijen, konkurentan i integrisan sa okruženjem, infrastrukturno opremljen, energetski efikasan i atraktivan za investiranje, u skladu principima održivog razvoja i očuvane životne sredine”.

Slične teme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proveri i
Close
Back to top button